Handel kruszywem

Firma TRANSPORT CIĘŻKI KATARZYNA ZIELIŃSKA oferuje do sprzedaży:

kruszywa budowlane:
            • piaski kopane
            • piaski płukane
            • żwiry 2-8, 8-16, 16-32 i inne
            • pospółka żwirowa
            • ziemia

kruszywa drogowe w różnych asortymentach:
            • dolomity
            • wapienie
            • kamień godulski
            • granity i inne

Wszystkie materiały dowożone są do klientów ciągnikami siodłowymi z naczepami typu „wanna”
PiasekDolomitKostka granitowa kolorowaKostka granitowa szara