Rodo

Drogi Kliencie


Dbając o Twoje dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. RODO, prowadzimy weryfikację wyrażonych przez Ciebie zgód. Pragniemy spełnić względem Ciebie obowiązek informacyjny i prosimy Cię o reakcję, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być przez Nas używane. Informujemy, że:
   1. Twoje dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych zasobów m.in. takich jak: Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, Państwa Strona Internetowa, portale informacyjne ogólnodostępne, zgoda itp. Dopuszczalność przetwarzania danych uzasadniona jest usprawiedliwionymi celami realizowanymi przez administratora danych.
   2. Administratorem danych Transport Ciężki Katarzyna Zielińska w Żorach ul. Graniczna 11 (kod pocztowy: 44-240), tel.: , adres e-mail: rodo@transport-katarzynazielinska.pl
   3. Celem przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez administratora danych lub odbiorcę danych oraz marketing bezpośredni (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych, etc. w celach: informacyjnych, marketingowych, przedstawiania ofert handlowych, prowadzenia działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.
   4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
       • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonanie umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
   6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez poważnej i uzasadnionej przesłanki administratora. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
   7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
   8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.